.
repost de @cazdosmdc – Foto por: @saldana.jm ・・・Bogotá. #Streetart – @cazdosmdc @ecksmdc @yurikamdc #graffiti